รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

ลูกค้าของบริษัทโตเกียวมารีนสามารถยื่นบัตรแคการ์ดได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามรายชื่อโรงพยาบาลในเครือที่รองรับสิทธิ์การรักษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งหมด 312 แห่ง (IPD = 301, OPD = 279, MED.Center = 226)*หมายเหตุ IPD = บริการผู้ป่วยใน, OPD = บริการผู้ป่วยนอก, MED.Center = ศูนย์ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

   กรุงเทพมหานคร (83)   

01 กรุงเทพ 02-310-3000
02 กรุงเทพคริสเตียน 02-235-1000, 02-625-9000
03 กล้วยน้ำไท 1 02-769-2000
04 กล้วยน้ำไท 2 02-399-4259-63
05 เกษมราษฎร์รามคำแหง 02-339-0000
06 เกษมราษฎร์บางแค 02-804-8959-70
07 เกษมราษฎร์ประชาชื่น 02-910-1600-45
08 กระดูกและข้อข้อดีมีสุข 02-080-8999
09 คามิลเลียน 02-185-1444
10 จักษุรัตนิน 02-639-3399
11 จุฬาลงกรณ์ 02-256-4000
12 เจ้าพระยา 02-434-0117,02-884-7000
13 เซนต์หลุยส์ 02-838-5555, 02-675-5000
14 ซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) 02-552-8777
15 ซีจีเอชสายไหม (สายไหม) 02-991-8999
16 ตาหูคอจมูก 02-886-6600-13
17 เทพธารินทร์ 02-348-7000
18 ไทยนครินทร์ 02-361-2727
19 ธนบุรี 02-487-2000
20 ธนบุรี 2 02-487-2100
21 ธนบุรีบำรุงเมือง 02-220-7999
22 นครธน 02-450-9999
23 นมะรักษ์ 02-059-0245-49
24 นวมินทร์ 02-918-5080
25 นวมินทร์ 9 02-518-1818
26 นวเวช 02-483-9999
27 บางนา 1 02-746-8630
28 บางปะกอก 1 02-109-1111
29 บางปะกอก 8 02-109-8111
30 บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ 02-109-9111
31 บางไผ่ 02-457-0086
32 บางโพ 02-587-0144
33 บางมด 02-867-0606
34 บำรุงราษฎร์ 02-066-8888
35 บีเอ็นเอช 02-686-2700
36 บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02-523-3359-71
37 ปิยะเวท 02-129-5555
38 เปาโลเกษตร 02-150-0900
39 เปาโลโชคชัย 4 02-514-2157-9
40 เปาโลพหลโยธิน 02-279-7000
41 ประชาพัฒน์ 02-427-9966
42 พญาไท 1 02-201-4600
43 พญาไท 2 02-617-2444
44 พญาไท 3 02-467-1111
45 พญาไทนวมินทร์ 02-944-7111
46 พระราม 2 02-451-4920-30
47 พระราม 9 02-202-9999
48 เพชรเวช 02-718-1515,02-318-0080-1
49 แพทย์ปัญญา 02-314-0726-9
50 มงกฎวัฒนะ 02-574-5000-9
51 มเหสักข์ 02-635-7123
52 มิชชั่น 02-282-1100
53 มิตรประชา 02-455-5599
54 เมดพาร์ค 02-023-3333
55 ยันฮี 02-879-0300
56 ราชวิถี 02-206-2900
57 รามคำแหง 02-374-0200-16
58 รามาธิบดี 02-201-1000
59 ราษฎร์บูรณะ 02-872-1001-5
60 ลาดพร้าว 02-530-2244
61 วิชัยยุทธ 02-265-7777,02-618-6200-20
62 วิชัยเวชแยกไฟฉาย 02-412-0055-60
63 วิชัยเวชหนองแขม 02-441-6999
64 วิภาราม 02-722-2500
65 วิภาวดี 02-561-1111, 02-941-2900
66 วิมุต 02-079-0000
67 เวชธานี 02-734-0000
68 เวชศาสตร์เขตร้อน 02-306-9140-41
69 ศิครินทร์ 02-366-9900
70 ศิริราช 02-419-7000
71 ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 1474 (Hot line)
72 สมิติเวชไชน่าทาวน์ 02-118-7888
73 สมิติเวชธนบุรี 02-438-9000
74 สมิติเวชศรีนครินทร์ 02-378-9000
75 สมิติเวชสุขุมวิท 02-711-8000
76 สหวิทยาการมะลิ 02-089-1111
77 สินแพทย์ 02-793-5000
78 สินแพทย์ศรีนครินทร์ 02-006-8888
79 สุขสวัสดิ์ 02-874-6766-70
80 สุขุมวิท 02-391-0011,02-714-1300
81 เสรีรักษ์ 02-761-9888
82 หัวเฉียว 02-223-1351
83 อินทรารัตน์ 02-481-5555

   ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล (84)   

กำแพงเพชร (1)  
01 เอกชนเมืองกำแพง  055-716-100, 055-716-705
ชัยนาท (1)  
01 รวมแพทย์ชัยนาท  056-413-017-8
นดรนายก (1)  
01 ศูนย์แพทย์สมเด็จพระเทพฯ  037-395-085-6
นครปฐม (4)  
01 กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม  034-270-080-5
02 กรุงเทพสนามจันทร์  034-219-600
03 เทพากร  034-212-718-25
04 นครปฐม  034-254-150-4
นครสวรรค์ (4)  
01 พริ้นซ์ปากน้ำโพ 1  056-000-111
02 พริ้นซ์ปากน้ำโพ 2  056-000-111
03 รวมแพทย์นครสวรรค์  056-223-600
04 ศรีสวรรค์  056-311-626, 056-221-222
นนทบุรี (8)  
01 กรุงไทย  02-582-2299
02 เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์  02-921-3400-9
03 เกษมราษฎร์อินเตอร์รัตนาธิเบศร์  02-594-0020-65
04 ชลลดา  02-571-7799
05 นนทเวช  02-596-7888
06 วิภารามปากเกร็ด  02-960-9655-9
07 เวิลด์เมดิคอล  02-836-9999
08 อนันต์พัฒนา 2  02-883-9922-69
ปทุมธานี (11)  
01 กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  02-975-6700
02 การุญเวชปทุมธานี  
03 ซีจีเอชลำลูกกา(สายไหมคลอง8) 02-529-4533-41, 02-088-0888
04 บางปะกอกรังสิต 2  02-996-2211-5
05 ปทุมเวช 02-567-1991
06 เปาโลรังสิต  02-577-8111
07 แพทย์รังสิต  02-998-9999
08 แม่และเด็กแพทย์รังสิต 02-998-9888
09 ภัทรธนบุรี  02-901-8400-8
10 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  02-926-9400
11 สินแพทย์ลำลูกกา  02-006-9999
พระนครศรีอยุธยา (5)  
01 การุญเวชอยุธยา  035-315-100-99
02 พีรเวช  035-801-555
03 ราชธานี 035-335-555-71
04 ราชธานีโรจนะ  035-249-249
05 ศุภมิตรเสนา  035-289-572-9
พิจิตร (2)  
01 ชัยอรุณเวชการ  056-611-407
02 พิษณุเวชพิจิตร  056-612-096
พิษณุโลก (4)  
01 กรุงเทพพิษณุโลก  055-212-222
02 พิษณุโลกฮอสพิทอล  055-909-888
03 พิษณุเวช  055-909-000
04 รวมแพทย์พิษณุโลก  055-219-307-16
เพชรบูรณ์ (1)  
01 เพชรรัตน์เพชรบูรณ์  056-720-680-4
ลพบุรี (2)  
01 เบญจรมย์ 036-412-160
02 เมืองนารายณ์ 036-420-666
สมุทรปราการ (18)  
01 จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 02-316-8345-9
02 จฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 02-033-2900
03 จฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 02-115-2111
04 เซ็นทรัลปาร์ค 02-312-7261-9
05 บางนา 2 02-740-1800-6
06 บางนา 5 02-138-1155-64
07 บางปะกอก 3 02-109-3111
08 บางปะกอกสมุทรปราการ 02-109-3222
09 เปาโลพระประแดง 02-818-9000
10 เปาโลสมุทรปราการ 02-363-2000
11 พริ้นซ์สุวรรณภูมิ 02-316-0026-42
12 เมืองสมุทรปากน้ำ 02-173-7766-75
13 เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 02-754-2800-9
14 รวมชัยประชารักษ์ 02-708-7501-20
15 วิภารามชัยปราการ 02-363-9222
16 ศิครินทร์สมุทรปราการ 02-323-2993-5
17 สำโรงการแพทย์ 02-361-1111
18 สินแพทย์เทพารักษ์ 02-761-5999
สมุทรสงคราม (1)  
01 มหาชัยแม่กลอง 034-715-001-5
สมุทรสาคร (9)  
01 บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 034-419-555
02 มหาชัย 1 034-424-990
03 มหาชัย 2 02-117-4999,02-431-0054
04 มหาชัย 3 034-429-111
05 วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 034-410-700-6
06 วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 02-441-7899
07 วิภารามสมุทรสาคร 034-116-999,034-134-500-3
08 สมุทรสาคร 034-429-333, 034-837-521
09 เอกชัย 034-417-999
สระบุรี (3)  
01 เกษมราษฎร์สระบุรี 036-315-555-90
02 ปภาเวช 036-326-122-5
03 มิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี 036-218-900-11
สิงห์บุรี (1)  
01 สิงห์บุรีเวชชการ(หมอประเจิด) 036-522-555-7
สุโขทัย (2)  
01 พัฒนเวช 055-621-502-7
02 รวมแพทย์สุโขทัย 055-612-189-90
สุพรรณบุรี (4)  
01 ธนบุรีอู่ทอง 035-551-673-7
02 พรชัย 035-514-444
03 วิภาวดีปิยราษฎร์ 035-552-724-7
04 ศุภมิตรสุพรรณ 035-523-777
อ่างทอง (1)  
01 อ่างทองเวชชการ 2 035-612-361-4
อุทัยธานี (1)  
01 พริ้นซ์อุทัยธานี 056-049-899

   ภาคตะวันตก (13)   

กาญจนบุรี (2)  
01 ธนกาญจน์ 034-540-601-9
02 สินแพทย์กาญจนบุรี 034-520-911-15
ตาก (3)  
01 นครแม่สอดอินเตอร์ๆ 055-518-200-22
02 แม่สอด 055-531-229
03 แม่สอดราม 055-533-912-4
ประจวบคีรีขันธ์ (2)  
01 กรุงเทพหัวหิน 032-616-800
02 ซานเปาโลหัวหิน 032-532-576
เพชรบุรี (2)  
01 มหาชัยเพชรรัชต์ 032-417-070-9
02 กรุงเทพเพชรบุรี 032-897-888
ราชบุรี (4)  
01 กรุงเทพเมืองราช 032-322-274-80
02 ซานคามิลโล 032-210-691-5
03 ดำเนินสะดวก 032-246-000
04 มหาชัยพร้อมแพทย์ 032-315-234

   ภาคใต้ (43)   

กระบี่ (4)  
01 กระบี่ 075-626-700
02 กระบี่นครินทร์ อินเตอร์ฯ 075-626-555
03 จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ 075-664-455
04 วัฒนแพทย์อ่าวนาง 075-815-555
ชุมพร (2)  
01 ธนบุรี-ชุมพร 077-658-555
02 วิรัชศิลป์ 077-542-555
ตรัง (2)  
01 ทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) 075-218-988
02 วัฒนแพทย์ตรัง 075-205-555
นครศรีธรรมราช (7)  
01 ธนบุรีทุ่งสง 075-808-888
02 นครคริสเตียน 075-356-214
03 นครพัฒน์ 075-305-999
04 นครินทร์ 075-312-800
05 มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340-250
06 รวมแพทย์ทุ่งสง 075-411-330
07 สิชล 075-535-630-4
พังงา (2)  
01 ตะกั่วป่า 076-584-250
02 พังงา 076-411-616, 076-412-032
พัทลุง (2)  
01 ปิยะรักษ์ 074-627-146-54
02 พัทลุง 074-609-500
ภูเก็ต (6)  
01 กรุงเทพภูเก็ต 076-254-425, 076-360-100
02 กรุงเทพสิริโรจน์ 076-361-888
03 ดีบุก 076-298-298
04 มิชชั่นภูเก็ต 076-237-220-6
05 วชิระภูเก็ต 076-361-234
06 องค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต 076-358-888
ยะลา (1)  
01 สิโรรส 073-223-600-4
สงขลา (5)  
01 กรุงเทพหาดใหญ่ 074-272-800
02 มิตรภาพสามัคคี 074-801-900
02 ราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ 074-200-200
03 ศิครินทร์หาดใหญ่ 074-310-310
04 สงขลา 074-338-100
05 หาดใหญ่ 074-273-100
สุราษฎร์ธานี (11)  
01 กรุงเทพสมุย 077-429-500
02 กรุงเทพสุราษฎร์ 077-956-789
03 เกาะสมุย 077-421-103
04 จักษุสุราษฎร์ 077-276-999
05 ทักษิณ 077-278-777
06 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 077-332-657
07 บ้านดอนอินเตอร์(เกาะสมุย) 077-332-706-7
08 เวียงเวช 077-361-483,077-361-672
09 ศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี 077-282-520
10 สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล 077-300-394-5
11 สุราษฎร์ธานี 077-952-900

   ภาคตะวันออก (40)   

จันทบุรี (3)  
01 กรุงเทพจันทบุรี  039-319-888
02 พระปกเกล้า  039-319-666
03 สิริเวช  039-605-666
ฉะเชิงเทรา (3)  
01 เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา  038-812-702-19
02 จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  038-500-300-99
03 รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา  033-050-600
ชลบุรี (17)  
01 กรุงเทพพัทยา  038-259-999
02 จอมเทียน  038-259-977
 03 จุฬารัตน์ชลเวช 038-284-354-5
04 ชลบุรี  038-931-000
05 ปิยะเวชช์บ่อวิน  038-345-333, 038-345-111
06 พญาไทศรีราชา  038-317-333
07 พัทยาเมโมเรียล  038-488-777
08 พัทยาอินเตอร์ฯ  038-428-374
09 มหาวิทยาลัยบูรพา  038-394-850-3
10 วิภารามแหลมฉบัง  038-491-888
11 วิภารามอมตะนคร  033-265-599
12 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  038-245-700,038-933-900
13 สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา  038-320-200
14 สมิติเวชชลบุรี  033-038-888
15 สมิติเวชศรีราชา  038-320-300
16 เอกชล  038-939-999
17 เอกชล 2  038-939-888
ตราด (3)  
01 กรุงเทพตราด  039-552-777
02 เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล  039-551-555
03 ตราด  039-511-040
ปราจีนบุรี (4)  
01 เกษมราษฎร์ปราจีนบุรี  037-627-000-99
02 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  037-211-088
03 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  037-239-665
04 เมดิแคร์ 304 081-996-2547,089-109-8934
ระยอง (9)  
01 กรุงเทพระยอง  038-921-999
02 จุฬารัตน์ระยอง 038-860-890-3
03 บ้านฉาง 038-603-838
04 ปิยะเวชช์ระยอง 038-020-111,038-020-100
05 มงกฎระยอง  038-682-136-9
06 ระยอง  038-611-104
07 ศรีระยอง  038-998-555
08 คลินิกแพทย์สมเดช  038-671-493
09 เมืองแกลงสหคลินิก  038-674-555
สระแก้ว (1)  
01 เกษมราษฎร์ฯอรัญประเทศ  037-640-000-98

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (44)   

กาฬสินธุ์ (2)  
01 กาฬสินธุ์ธนบุรี 043-840-444
02 ธีรวัฒน์ 043-811-757
ขอนแก่น (6)  
01 กรุงเทพขอนแก่น 043-042-888
02 ขอนแก่น 043-232-555
03 ขอนแก่นราม 043-239-000
04 ราชพฤกษ์ 043-333-555
05 ศรินครินทร์ 043-348-888
06 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 043-232-700
ชัยภูมิ (2)  
01 ชัยภูมิรวมแพทย์ 044-813-222
02 ชัยภูมิราม 044-836-888
นครราชสีมา (9)  
01 กรุงเทพปากช่อง 044-316-611-5
02 กรุงเทพราชสีมา 044-429-999
03 เซนต์เมรี่ 044-240-240
04 บัวใหญ่รวมแพทย์ 044-292-249-53
05 ป.แพทย์ 1 044-234-999
06 ป.แพทย์ 2 044-234-999
07 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 044-376-555
08 ริมลิฟวิ่ง 044-756-313-8
09 สูงเนิน 044-286-422-3
บุรีรัมย์ (1)  
01 บุรีรัมย์ราม 044-614-100-5
มหาสารคาม (1)  
01 มหาสารคามอินเตอร์ฯ 043-721-700, 043-723-669
มุกดาหาร (1)  
01 มุกดาหารอินเตอร์ฯ 042-611-222
ยโสธร (1)  
01 นายแพทย์หาญ 045-711-356
ร้อยเอ็ด (2)  
01 จุรีเวช  043-518-019-26
02 ร้อยเอ็ดธนบรี  043-515-191
เลย (1)  
01 เมืองเลยราม  042-870-000
ศรีสะเกษ (2)  
01 ประชารักษ์เวชการ  045-631-313-4
02 พริ้นซ์ศรีสะเกษ  045-968-888
สกลนคร (2)  
01 รักษ์สกล  042-712-800
02 สกลนคร  042-711-615
สุรินทร์ (1)  
01 รวมแพทย์(หมออนันต์)  044-513-638
หนองคาย (4)  
01 รวมแพทย์หนองคาย  042-421-412-4
02 สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 042-431-015
03 หนองคาย 042-413-456-65
 04 หนองคายวัฒนา 042-465-201-8
หนองบัวลำภู (1)  
01 วีระพลการแพทย์  042-312-344-6
อุดรธานี (3)  
01 กรุงเทพอุดร  042-343-111
02 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา  042-325-999
03 เอกอุดร  042-342-555
อุบลราชธานี (5)  
01 พริ้นซ์อุบลราชธานี  045-243-222
02 มะเร็งชีวามิตรา 045-958-888
03 ราชเวชอุบลราชธานี 045-280-040
04 สรรพสิทธิประสงค์  045-244-973, 045-240-074-9
05 อุบลรักษ์ธนบุรี  045-429-100, 045-429-111

   ภาคเหนือ (27)   

เชียงราย (6)  
01 กรุงเทพเชียงราย 052-051-800
02 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 053-910-999
03 เกษมราษฎร์แม่สาย 053-731-391
04 เชียงรายอินเตอร์ 053-719-719
05 ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 053-914-000
06 โอเวอร์บรุ๊ค 053-711-366, 053-910-100
เชียงใหม่ (11)  
01 กรุงเทพเชียงใหม่ 052-089-888
02 เชียงใหม่ใกล้หมอ 053-200-002,053-272-788
03 เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 053-270-145-50
04 เชียงใหม่ราม 053-920-300
05 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล 053-819-333-40
06 เทพปัญญา 053-852-590
07 มหาราชนครเชียงใหม่ 053-936-150
08 แมคคอร์มิค 053-921-777
09 ราชเวชเชียงใหม่ 052-011-999
10 ลานนา 052-134-777
11 ศูนย์ศรีพัฒน์ ม.เชียงใหม่ 053-936-900-1
น่าน (1)  
01 น่าน 054-771-620-2,054-719-000
พะเยา (1)  
01 พะเยาราม 054-411-111
แพร่ (2)  
01 แพร่คริสเตียน 054-511-494, 054-625-300
02 แพร่ราม 054-522-911-3
ลำปาง (1)  
01 เขลางศ์นคร-ราม 054-225-100
ลำพูน (4)  
01 พริ้นซ์ลำพูน 053-582-888
02 ลำพูนใกล้หมอ 053-581-998
03 ศิริเวชลำพูน 053-537-597
04 หริภุญชัยเมโมเรียล 053-581-600-4
อุดรดิตถ์ (1)  
01 พิษณุเวชอุตรดิตถ์ 055-409-000

   ประเทศลาว (1)   

นครหลวงเวียงจันทร์  
01 คลินิกแม่โขง +856-21222879

แผนประกันยอดนิยม

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ดูรายละเอียด

ประกันสุขภาพ โรคมะเร็ง

ดูรายละเอียด

ประกันสะสมทรัพย์/บำนาญ

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ