ประกันสุขภาพเหมาจ่าย โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (Tokio Good Health)

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้าน ให้ความคุ้มครองสูงสุดมากถึง 240 ลบ.

 

ความปลอดภัยและรวดเร็วในการรักษา

   หากวันหนึ่งเราเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไป คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ เพราะนอกจากอาการเจ็บป่วยแล้ว การรักษาตัวในปัจจุบัน ยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมากมาย, การวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้, สัญญาเพิ่มเติมโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป

  • รวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายอื่น ที่ประกันเหมาจ่ายทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมและ ยังให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นโรคร้ายอีกด้วย
  • ช่วยให้ “ครอบครัว” และ “คนที่เรารัก” เกิดความมั่นใจได้ว่า ในวันที่เราเจ็บป่วย เราจะได้รับความคุ้มครอง และสามารถดูแลตนเองได้ โดยครอบครัวไม่ต้องเป็นกังวลใด ๆ ในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ?

เพราะสัญญาเพิ่มเติมโตเกียว กู๊ด เฮลธ์ ได้ออกแบบความคุ้มครองครอบคลุม 17 หมวดค่าใช้จ่าย

✔️ ซึ่งมากกว่ารูปแบบประกันเหมาจ่ายทั่วไป ที่จะคุ้มครองเพียง 13 หมวดค่าใช้จ่าย คือ หมวดค่าห้องพักพ่อแม่บุตรที่อายุไม่เกิน 18 ปี สูงสุด 30 วัน ในกรณีอยู่เฝ้าไข้บุตรที่โรงพยาบาล!

คุ้มครองให้คุณได้หายห่วง หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

คุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
5 แสน – 120 ล้านบาท
พร้อมเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเป็น 2 เท่า กรณีป่วยด้วย 18 โรคร้าย สูงสุด 240 ล้านบาท
วงเงินค่าห้องเริ่มต้น 2,000 – 25,000 บาท
ต่อคืน

6 แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (Tokio Good Health)

เลือกแผนประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ ตามที่คุณต้องการ

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

3. ค่ารักษา ค่ายา
และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล

4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน

5. ค่าแพทย์
(ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง)

6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์

7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์

8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up

10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ

11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง

12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก

13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง

14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน 31 วัน)

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ
(สำหรับผู้ป่วย ต่ำกว่า 18 ปี)

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน
(ไม่เกิน 28 วัน)

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป
(รับยากลับบ้าน)

5. ค่าฉีดวัคซีน
(ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)

6. ค่าตรวจสุขภาพ
(ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน)

แผน 1

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  500,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
2,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
5,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
2,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
5,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
500 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
3,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 2

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  1,000,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
3,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
8,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
3,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
8,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
1,000 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
5,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 3

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  2,000,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
4,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
9,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
4,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
9,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
1,500 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
6,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

3. ค่ารักษา ค่ายา
และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล

4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน

5. ค่าแพทย์
(ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง)

6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์

7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์

8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up

10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ

11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง

12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก

13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง

14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน 31 วัน)

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ
(สำหรับผู้ป่วย ต่ำกว่า 18 ปี)

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน
(ไม่เกิน 28 วัน)

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป
(รับยากลับบ้าน)

5. ค่าฉีดวัคซีน
(ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)

6. ค่าตรวจสุขภาพ
(ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน)

แผน 4

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  3,000,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
6,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
10,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
6,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
10,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
2,000 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
8,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 5

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  6,000,000 บาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
8,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
15,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
8,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
15,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
5,000 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
10,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 6

แผนค่ารักษาเหมาจ่าย:  12 ล้านบาท

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 365 วัน)
:   
10,000 บาท

2. ค่าห้อง ICU ผู้ป่วยหนัก
3. ค่ารักษา ค่ายา และอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
4. ค่ายาเวชภัณฑ์ ยากลับบ้าน
5. ค่าแพทย์ ตรวจประจำวัน / เฉพาะทาง
6. ค่าผ่าตัด และอุปกรณ์
7. ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์
8. ค่าแพทย์ วิสัญญี วางยาสลบ
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก OPD

9. ค่าตรวจ ติดตามผล Follow Up
10. วินิจฉัยรังสี ภายในห้องปฏิบัติการ
11. ค่ารักษา อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
12. ค่าผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยนอก
13. ค่าบำบัดรักษา ล้างไต รังสี เคมีบำบัด โรคมะเร็ง
14. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
:

✅ เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์กรมธรรม์

15. เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด (ภายใน31วัน): 
 
20,000 บาท

ผลประโยชน์ “เพิ่มเติมพิเศษ”

1. เตียงเสริมญาติ สำหรับผู้ป่วย ตำกว่า 18 ปี: 
10,000 บาท

2. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์:
20,000 บาท

3. ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ พักฟื้นที่บ้าน (ไม่เกิน 28 วัน): 
8,000 บาท

4. OPD ตรวจ รักษา ผู้ป่วยทั่วไป (รับยากลับบ้าน)
5. ค่าฉีดวัคซีน (ใช้ได้หลังอนุมัติ 30 วัน)
6. ค่าตรวจสุขภาพ (ใช้ได้หลังอนุมัติ 300 วัน):
15,000 บาท

สนใจแผนนี้

ตัวอย่างการคำนวนเบี้ยประกัน

แผนประกันสุขภาพ โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (TOKIO GOOD HEALTH)

     แผน           เพศ           อายุ           เบี้ยประกัน     
1 ล้าน ชาย 25 18,244 ฿
1 ล้าน หญิง 25 19,254 ฿
6 ล้าน ชาย 25 25,825 ฿
6 ล้าน หญิง 25 27,234 ฿
5 แสน เด็กชาย 11 19,781 ฿
5 แสน เด็กหญิง 11 18,314 ฿

*เด็ก 0-10 ขวบ เริ่มต้น แผน 2

     แผน           เพศ           อายุ        เบี้ยประกัน  
1 ล้าน ชาย 25 18,244 ฿
1 ล้าน หญิง 25 19,254 ฿
6 ล้าน ชาย 25 25,825 ฿
6 ล้าน หญิง 25 27,234 ฿
5 แสน เด็กชาย 11 19,781 ฿
5 แสน เด็กหญิง 11 18,314 ฿

สอบถามข้อมูล ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โตเกียว กู๊ด เฮลธ์ (Tokio GOOD Health)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab