ประกันสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ (Tokio Happy Health)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาและการผ่าตัด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า 

 

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ?

คุณและครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย!
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด!

✔️ ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด !

ความคุ้มครองหลัก

ค่าใช้จ่ายทางแพทย์และการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่แท้จริง (ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ) โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ความคุ้มครองขยายจนถึงอายุ 85 ปี

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เครือข่ายโรงพยาบาลของเราโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เพียงแค่แสดงบัตรสุขภาพและบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ความคุ้มครองขยายจนถึงอายุ 85 ปี

ครอบคลุมผลประโยชน์สูงสุด 180 วันสำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน และค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน ความคุ้มครองขยายจนถึงอายุ 85 ปี

6 แผนประกันสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ (Tokio Happy Health)

เลือกแผนประกันสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ ตามที่คุณต้องการ

ผลประโยชน์ สูงสุด

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน)

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ)

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค)

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน)

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก)

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง

แผน 1

ผลประโยชน์สูงสุด:  923,200 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
3,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
6,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
70,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
6,500 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
28,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
850 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
14,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
1,300 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
5,000 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
2,800 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
7,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
3,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

แผน 2

ผลประโยชน์สูงสุด:  1,191,800 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
4,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
8,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
90,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
7,500 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
38,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
950 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
18,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
1,500 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
6,000 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
3,800 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
9,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
4,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

แผน 3

ผลประโยชน์สูงสุด:  1,430,500 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
5,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
10,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
100,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
8,000 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
42,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
1,000 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
20,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
1,600 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
6,500 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
4,200 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
10,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
5,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

ผลประโยชน์ สูงสุด

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน)

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ)

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค)

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน)

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก)

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง

แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุด:  1,996,400 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
7,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
14,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
175,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
17,500 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
60,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
1,100 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
35,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
2,800 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
7,500 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
6,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
12,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
7,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

แผน 5

ผลประโยชน์สูงสุด:  2,749,600 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
10,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
20,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
250,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
25,000 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
70,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
1,150 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
50,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
3,200 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
8,000 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
7,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
13,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
10,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

แผน 6

ผลประโยชน์สูงสุด:  3,994,900 บาท

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล
(สูงสุด 180 วัน)
:   
15,000 บาท

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
(สูงสุด 15 วัน):   
30,000 บาท

3. ค่าบริการทางการแพทย์ วิชาชีพ
(ผู้ผ่าตัด ศัลยกรรม และหัตถการ):   
375,000 บาท

4. ค่าห้องผ่าตัด และหัตถการ
 
37,500 บาท

5. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อครั้ง ต่อโรค):   
80,000 บาท

6. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
(ในการตรวจรักษา ต่อวัน):   
1,200 บาท

7. ค่าแพทย์ วิสัญญี: 
 
75,000 บาท

8. ค่าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค: 
 
4,800 บาท

9. ค่าบริการตรวจวินิจฉัย
(ก่อน / หลังรักษาตัวภายใน 31 วัน)
9,000 บาท

10. ค่ารักษาพยาบาล
(โดยการผ่าตัดเล็ก):   
8,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาล *เฉพาะครั้งแรก
(กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน):   
15,000 บาท

12. ค่าบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน: 
 
15,000 บาท

13. ค่าบริการ ล้างไตผ่านเส้นเลือด รักษาเนื้องอก และโรคมะเร็ง:   ใช้วงเงินข้อ 5

สนใจแผนนี้

ตัวอย่างการคำนวนเบี้ยประกัน

แผนประกันสุขภาพ โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ (TOKIO HAPPY HEALTH)

     แผน           เพศ           อายุ           เบี้ยประกัน     
แผน 2 ชาย 30 7,910 ฿
แผน 2 หญิง 30 9,097 ฿
แผน 5 ชาย 30 17,974 ฿
แผน 5 หญิง 30 20,670 ฿
แผน 2 เด็กชาย 0 48,085 ฿
แผน 2 เด็กหญิง 0 47,415 ฿
แผน 2 เด็กชาย 6 18,032 ฿
แผน 2 เด็กหญิง 6 16,505 ฿
     แผน           เพศ           อายุ        เบี้ยประกัน  
แผน 2 ชาย 30 7,910 ฿
แผน 2 หญิง 30 9,097 ฿
แผน 5 ชาย 30 17,974 ฿
แผน 5 หญิง 30 20,670 ฿
แผน 1 เด็กชาย 0 35,390 ฿
แผน 1 เด็กหญิง 0 35,390 ฿
แผน 1 เด็กชาย 6 11,257 ฿
แผน 1 เด็กหญิง 6 10,592 ฿

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันหลัก  |  *เด็ก 0-10 ขวบ เริ่มต้น แผน 2

สอบถามข้อมูล ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ (Tokio Happy Health)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab